kapitalnadobit.hr

Portal za izračun poreza na kapitalnu dobit

Kapitalna dobit je zarada ostvarena prodajom vrijednosnih papira po cijeni višoj od nabavne. Na kapitalnu dobit plaća se porez.

Porez se primjenjuje na:

Investicijske fondove

Zarada u investicijskim fondovima ostvaruje se kao razlika prodajne i kupovne cijene udjela

Dionice

Osim na dionice, odnosi se i na udjele u d.o.o., odnosno svim sličnim pravnim subjektima, u zemlji ili inozemstvu

FOREX

Trgovanja valutnim parovima (i njihovim izvedenicama) smatraju se financijskim instrumentima temeljem Zakona o tržištu kapitala

Ostalo

Primjenjuje se i na obveznice, certifikate, strukturirane proizvode, izvedenice – financijske instrumente općenito

Porez na kapitalnu dobit vrsta je poreza na dohodak i plaćaju ga fizičke osobe.
U obvezi plaćanja poreza je svatko tko je trgovao vrijednosnim papirima na način
da je tijekom 2016. i kupio i prodao isti instrument te time ostvario dobitak.

Što vam je potrebno?

Obrazac JOPPD

Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, ispunjeno na propisani način.

Izračun poreza

Izračun iznosa za plaćanje poreza prema first-in, first-out načelu. Možda ste ga dobili od društva za upravljanje fondovima.

Bankovna uplatnica

Uplatnica s iznosom, brojem računa i propisanim pozivom na broj, kako bi se plaćanje ispravno povezalo s vašim obrascem JOPPD.

Obrazac RPO

Obrazac za prijavu u Registar poreznih obveznika za osobe koje su ostvarile dohodak iz inozemstva.

Usluga portala kapitalnadobit.hr

 • Krajnje jednostavno

  Izračun porezne obveze i generiranje svih potrebnih dokumenata za prijavu i plaćanje predujma poreza.
  Unos transakcija pojedinačno ili iz .xls datoteke te izračun porezne osnovice.

 • Brzo

  Nakon što unesete potrebne podatke, dokumente ćete moći preuzeti kroz nekoliko minuta.

 • Izrazito povoljno

  Osnovni paket (25 kn) dovoljan je ako ste trgovali samo u tuzemstvu i od posrednika dobili izračunatu poreznu osnovicu.
  PRO paket (50 kn) omogućuje unos transakcija ili učitavanje iz .xls datoteke te izračun porezne osnovice.

→ KRENI