kapitalnadobit.hr

Portal za izračun poreza na kapitalnu dobit

Kapitalna dobit je zarada ostvarena prodajom vrijednosnih papira po cijeni višoj od nabavne. Na kapitalnu dobit plaća se porez.

Porez se primjenjuje na:

Investicijske fondove

Zarada u investicijskim fondovima ostvaruje se kao razlika prodajne i kupovne cijene udjela

Dionice

Osim na dionice, odnosi se i na udjele u d.o.o., odnosno svim sličnim pravnim subjektima, u zemlji ili inozemstvu

FOREX

Trgovanja valutnim parovima (i njihovim izvedenicama) smatraju se financijskim instrumentima temeljem Zakona o tržištu kapitala

Kriptovalute

Porez na kapitalnu dobit primjenjuje se i na Bitcoin i ostale kriptovalute

Porez na kapitalnu dobit vrsta je poreza na dohodak i plaćaju ga fizičke osobe.
U obvezi plaćanja poreza je svatko tko je trgovao vrijednosnim papirima na način
da je tijekom 2016/2017/2018. i kupio i prodao isti instrument te time ostvario dobitak.
Prema mišljenju Porezne uprave od 14. 07. 2017. dohodak ostvaren po osnovi
trgovanja kriptovalutama podliježe oporezivanju po osnovi kapitalnih dobitaka.

Što vam je potrebno?

Obrazac JOPPD

Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, ispunjeno na propisani način.

Izračun poreza

Izračun iznosa za plaćanje poreza prema first-in, first-out načelu. Možda ste ga dobili od društva za upravljanje fondovima.

Bankovna uplatnica

Uplatnica s iznosom, brojem računa i propisanim pozivom na broj, kako bi se plaćanje ispravno povezalo s vašim obrascem JOPPD.

Obrazac RPO

Obrazac za prijavu u Registar poreznih obveznika za osobe koje su ostvarile dohodak iz inozemstva.

Usluga portala kapitalnadobit.hr

 • Krajnje jednostavno

  Izračun porezne obveze i generiranje popunjenih obrazaca za prijavu i plaćanje predujma poreza.
  Unos transakcija pojedinačno ili iz .xls datoteke te izračun porezne osnovice.

 • Brzo

  Nakon što unesete potrebne podatke, dokumenti će odmah biti spremni za preuzimanje.

 • Izrazito povoljno

  Cijena od 40 kn predstavlja značajnu uštedu u odnosu na angažiranje računovodstvenog servisa.

→ KRENI